GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND

Deel 34 Grenspaal 269A tot en met Grenspaal273

De grens steekt de Schelde over en doorkruist eerst het verdronken land van Saeftinghe. In 1843 was dit gebied ontoegankelijk en heeft men er geen grenspalen gezet.  De eerste grenspaal is GP270 en werd geplaatst op dijk van het het verdronken land nabij Kieldrecht. De grenslijn werd bepaald door van GP271 in Kauter, een gehucht nabij Kieldrecht een denkbeeldige lijn te maken recht naar de molen van Hoogerheide in Noord Brabant.  Later werden belangrijke delen van het verdronken land terug ingepolderd.  Prosperpolder werd ingepolderd in 1857 in opdracht van Hertog Prosper van Arenberg en de Hertogin Hedwig polder in 1904.  In 1905 zijn ook de grenspalen en grensstenen geplaatst doorheen deze beide polders. Vandaar dat het jaartal vermeld op deze grenspalen anders is dan bij de andere grenspalen. (Ik ben niet in het bezit van de akte van deze plaatsing, maar als iemand zich geroepen voelt, ik ben hem heel dankbaar.) .Heel opvallend is hier dat het wegenpatroon zich hier niets aantrekt van de grens en dat de wegen diagonaal op de grens staan.

Op 15/08/2010 ben ik nog eens ter plaatse geweest om te vergewissen van de situatie aldaar.  Men gaat in 2010-2011 de Hedwigepolder volledig en de Prosperpolder gedeeltelijk ontpolderen.  Mogelijks heb ik voor het laatst foto's gemaakt van de grenspalen 296A, 296B en grenssteen 296Aa.  Het gehele gebied wordt afgegraven en komt bij springvloeden volledig onder water te staan.  Het ontpolderen moet dienen als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, als toegangsweg van de haven van Antwerpen. Ondanks alle protesten van vele mensen van de streek gaat vele kostbare landbouwgrond verloren.

PLATTEGROND

Op het onderstaande kaartje is goed te zien over  welk gebied het gaat. Het rode gebied is het Nederlandse gedeelte van de Hedwigepolder, het blauwe gebied het Belgische gedeelte ťn een gedeelte van de Prosperpolder.

GRENSPAAL 269A

GP269A staat op de Scheldedijk en is alleen bereikbaar via de Hertogin Hedwig polder omdat de Belgische weg afgesloten is langs de kerncentrale van Doel.

Onderweg hier naar toe was al goed te zien dat er een onteigening is geweest in BelgiŽ.  Met name in de Prosperpolder zijn al verschillende boerderijen onteigend.  De huizen staan er verlaten en spookachtig bij.  De boeren hebben bij het verlaten van alles wat ze hebben, zelfs de pannen van de gebouwen meegenomen.  Alles staat te verkrotten.  Achter het gehucht Oud Doel is men reeds aangevangen met het aanleggen van een nieuwe zeedijk.  Op de rechtse foto ziet u links de Prosperdijk ( hier Belgisch ) van 1857 die gaat verdwijnen.  Men heeft reeds de bomen die er op stonden, verwijderd.

GRENSSTEEN 269Aa

Over de dijk van de Hertogin Hedwig polder is een kasseiweggetje vanuit Prosperdorp. Juist achter de dijk hier ligt de grens en waar de grens het weggetje kruist is een grenssteen geplaatst.

BETONPAAL Hedwigestraat

Ter hoogte van de grensovergang aan de Hedwigestraat heb ik nog een betonpaal gevonden.  Aan deze paal hing vroeger nog een verbodsbord.  Op deze manier maakten de douane duidelijk dat men niet met goederen deze grensovergang mocht passeren.

Gs 296Aa staat er nog maar hoe lang nog ?  We staan hier nu midden in het toekomstige overstromingsgebied.  In de achtergrond de Prosperdijk zonder bomen.

BETONPAAL Erikstraat

In de Hedwigepolder is nog een soortgelijke paal van beton.  Wellicht ťťn van de laatste mooie foto's van de Hedwigepolder.

GRENSPAAL 269B

De dijk rond de Hertogin Hedwig polder maakt een bocht en kruist de grens.  Daar is GP269B geplaatst. OP de rechtse foto is ook de kerk van Prosperdorp te zien.

De bomen op de Prosperdijk zijn weggezaagd tot GP 296B. Op het Nederlandse gedeelte staan de bomen er nog, maar hoe lang nog ? Ook is vanaf hier goed te zien hoeveel boerderijen in de Properpolder gaan verdwijnen.

GRENSSTEEN 269Bb

Bij het binnenkomen van Prosperdorp staat GS269Bb naast de weg.  Hier snijdt de grens de weg zeer diagonaal. Prosperdorp is een Belgisch dorp op de grens gesticht in 1857 als hoofddorp van de Prosperpolder.  De polder wordt door de grens doormidden gesneden. Gs296Ba staat een beetje terug aan een ander weggetje maar deze heb ik nog niet gevonden. Ook hier heb ik een betonpaal gevonden aan de andere kant van de weg.

GRENSSTEEN 269Bc

Deze steen pas gevonden in maart 2006 na een tip van grenspaalwandelaar Jos Swinnen.  Deze steen staat ongeveer 200m verder in een zijstraat, de Petrusstraat. Tussen Gs269Bb en Gs269Bc wordt een varkensbedrijf door de grens doormidden gesneden. Het woonhuis en enkele stallen staan in Nederland, de nieuwere en grotere stallen staan in BelgiŽ. Ook hier staat een beetje verder bij GS 269Bc een betonpaal.

GRENSPAAL 269C

GP269C staat boven op de dijk in het gehucht Muggenhoek ( Kieldrecht ). Ook hier worden enkele bedrijven door de grens doormidden gesneden.

GRENSTEEN 269Ca

De grens volgt dan een rechte lijn door de Saeftinghe polder op ongeveer 200m van de dijk verwijderd.  Gs269Ca duidt een perceelsgrens aan bij een eenzame schuur midden in het strakke landschap. Ook gevonden dankzij een tip van Jos Swinnen.

GRENSSTEEN 269Cb

Vanaf GP269C ligt de grens parallel aan de dijk van de Nieuw Arenbergpolder, die volledig in BelgiŽ ligt. In de vrijgekomen Saeftinghepolder die nog voor een smalle strook in BelgiŽ ligt, is een huis gebouwd.  GS269Cb is geplaatst aan de weg die over de dijk van de Nieuw Arenbergpolder in de Saeftingepolder gaat alwaar deze de grens kruist.In de verte ziet U de eenzame schuur bij Gs269Cb.

GRENSPAAL 270

GP270 staat ongeveer 100m verder dan GS269c naar het zuidwesten bovenop de dijk van de Saeftinghe polder. De grens gaat nog steeds verder naar het zuidwesten parallel aan de dijk van de Nieuw Arenbergpolder.

GRENSPAAL 271

GP271 staat in feite midden tussen de huizen in het dorp Kieldrecht.  GP271 was het contactpunt van de gemeenten Clinge ( NL ), Kieldrecht ( B ) en Vrasene ( B ).  Deze paal heeft ondertussen deze betekenis verloren want onder Nederland valt het dorp Nieuw Namen onder de gemeente Hulst en onder BelgiŽ vallen zowel Vrasene en Kieldrecht onder de gemeente Beveren.

GRENSSTEEN 271A

Er werden 4 grensstenen geplaatst tussen GP271 en GP272. De eerste staat aan de Achterste Cauterweg.

GRENSSTEEN 271B

GS271b heb ik gevonden dankzij een paar mensen die de steen wisten staan; anders had ik deze steen nooit gevonden want deze staat helemaal in de grond overgroeid met gras.  Ik heb een tiental centimeter zand moeten wegstampen met mijn schoen om hem goed zichtbaar te maken. GS271b staat aan het begin van de Koningsdijk.  In dit gebied is tijdens de 80jarige oorlog tussen Spaanse en Hollandse troepen veel gevochten Wanneer de vrede van Munster (1648) een einde maakt aan de vijandelijkheden tussen de Hollanders en de Spanjaarden zijn de posities van de legers van de Hollanders doorslaggevend voor het bepalen van de grillige grens. De scheiding tussen Noord en Zuid is definitief. De grenslijn die toen getrokken werd, vormt nu nog steeds de grens tussen Nederland en BelgiŽ.

GRENSSTEEN 271C

GS271c staat aan de kruising van de Molenstraat en de Koningsdijk.

GRENSSTEEN 271D

GS271d staat aan de kruising van de Heerenstraat en de Koningsdijk.  De grens ligt hier ter hoogte van de sloot in het midden van de foto met rechts de Koningsdijk.  Kijkrichting naar Kieldrecht. Gevonden dankzij een tip van Jos Swinnen.  Door de weelderige grasgroei had ik de steen eerder niet gezien. Ondertussen is de prachtige Koningsdijk veranderd in een kaalslag.

GRENSPAAL 272

GP272 staat nog steeds aan de grote , mooie en met populieren beplante Koningsdijk. GP272 is het contactpunt tussen de gemeenten Vrasene ( B ), Clinge ( NL ) en De Kinge ( B ).

In maart 2006 ook nog een foto genomen van de kale Koningsdijk.

GRENSPAAL 273

GP273 staat op het einde van de Koningsdijk en aan het begin van de dijk van de Clingeploder. GP273 staat vlak aan het oude en verwoeste Spaanse fort Bedmar. Het ontstaan van het Fort situeert zich in de periode van 1570 tot 1596 tijdens de 80jarige oorlog. Een fortengordel wordt aangelegd. Aan Spaanse zijde fort Bedmar, Eecken Schans, fort Fuentes (later Spinola) en fort Sint-Jansteen. Aan Hollandse zijde: vesting Hulst, fort Moerschans, fort de Raap, fort Zandberg. Tussen de Hollandse en Spaanse militaire bolwerken lag een voor het grootste deel overstroomd niemandsland.

GRENSPAAL 274

( klik op foto voor vervolg )

Terug naar : map grenspalen BelgiŽ-Nederland

Terug naar : start pagina