GRENSPALEN TUSSEN NEDERLAND EN DUITSLAND

De Nederlands-Duitse grens bestaat uit twee reeksen.  De eerste reeks begint bij Vaals met het nummer 193 en gaat tot aan Overdinkel met het nummer 862.  Nummer 1 van die grens ligt in Schengen ( Luxemburg ); was in 1815 onderdeel van de Nederlanden.  Hierdoor werd de grens bepaald tussen de Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen.  De tweede reeks begint bij Overdinkel met het nummer 1 en gaat helemaal in het noorden tot aan Nieuwe Statenzijl met het nummer 203.  Hierdoor werd de grens bepaald tussen de Nederlanden en het Koninkrijk Hannover.  Vr 1815 bestond wat wij nu Duitsland noemen uit allerlei relatief kleine autonome gebieden. Na 1815 zijn het vooral Hannover en Pruisen die die gebieden opgelokt hebben.  In 1815 werd daarom enkel de grens bepaald tussen de Nederlanden met deze twee koninkrijken.  Dit werd zo op de conferentietafel van de Europese mogendheden bepaald na de val van Napoleon in 1815. De grenspalen tussen de Nederlanden en Pruisen dateren van 1818, die tussen de Nederlanden en Hannover van 1824.

( klik op foto's voor vervolg )

Pruisen                                 

193-201        
       

Hannover

1 of Drillandsteen 18II-26III 152-160V    
   

Nieuw 10/12/11: Grenspalen Nederland-Duitsland: GP18II-26III

Nieuw 30/12/11: Grenspalen Nederland-Duitsland: GP1 of Drillandsteen

Op 20/09/1866 neemt Pruisen ook de macht over van Hannover. Daarom zijn er in de tweede reeks van de grens regelmatig grensstenen te vinden met aan Duitse kant een H en/of een P ingekapt.  Vr 1815 werden reeds grensstenen geplaatst op deze grens.  Dit zijn dikwijls zeer oude en ook zeer mooie grensstenen. Voorbeelden zijn de grensstenen tussen Drenthe met Mnster en Bentheim, die reeds vr 1815 door Hannover zijn opgeslokt. Verschillende van die grensstenen staan er nu nog. Deze stenen werden in 1815 niet vervangen maar opgenomen in de nieuwe nummering.  Dikwijls zijn er oude en mooie grensstenen te vinden waar aan geprutst is en waar een nieuw nummer door Hannover of Pruisen en of Nederland is aangebracht.

Terug naar : start pagina