GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND

Deel 37 Grenssteen 292a tot en met Grenspaal308

De grens gaat verder langs de grote kreken. We komen dwars door Overslag met zijn Oostenrijkse grenspalen, de grens gaat helemaal rond de St Elooipolder en uiteindelijk komen we aan bij het kanaal Gent Terneuzen.

PLATTEGROND

GRENSSTEEN 292a

De grens gaat vanaf GP292 dwars door de Moerspuipolder, vroeger een open kreek. We staan hier letterlijk midden in de polder tussen mooie groene linten van de de oude zeedijken er rondom. De grens is hier visueel zichtbaar door een sloot tussen de percelen en maakt enkele hoeken alwaar er 6 grensstenen staan.

GS292a krijgt het hard te verduren; er zijn al enkele stukken afgebroken.

GRENSSTEEN 292b

GS292b is uit de grond gesleurd.  Op de foto heb je ook een mooi zicht op de oude zeedijk langs Belgische zijde van de Moerspuipolder.

GRENSTEEN 292c

Bij GS292c maakt de grens een hoek naar het noordwesten.  Op de foto kijken we terug richting GP292 die aan de oostzijde van de achterste dijk op de foto staat.( foto okt. 2004 )

GRENSSTEEN 292d

We maken een sprong in de tijd en keren terug in de Moerspuipolder in feb. 2005. Ondertussen heeft het gesneeuwd. GS292d werd geplaatst aan de Killestraat, een weg door de Moerspuiploder.

GRENSSTEEN 292e

Bij GS292e gaat de grens naar het zuidoosten, nog steeds de sloot volgend.  Op de foto zicht op Fort Moerspui, een oud Spaans fort, ter hulpverdediging van Fort Spinola.

GRENSSTEEN 292f

Bij GS292f  draait de grenssloot naar het westen. Deze steen is stuk.

GRENSPAAL 293

Bij GP293 is de grens en de grenssloot aangekomen bij de afwateringssloot van de Moerspuipolder. Deze grenspaal is het contactpunt tussen de gemeenten Koewacht ( Nederland ), Overslag  (Nederland)  en Moerbeke  (BelgiŽ). De afwateringssloot dient ook voor de afwatering van de Grote Kreek die hier ook vlakbij ligt en die we nog gaan tegenkomen bij GP296. Via een sas bij Rode Sluis kan men het overtollige water spuien. Mooie uitzichten hier !!!

GRENSPAAL 294

Tenslotte verlaat de grens de Moerspuipolder en, werd GP294 geplaatst boven op de dijk.  Op de linkse foto zijn  restanten te zien van de Zoutevaart of Grote Kreek,  alwaar de grens middendoor gaat.

GRENSPAAL 295

Waar de grens de restanten van de Zoutevaart verlaat en volgens een afwateringssloot verder gaat, werd GP295 geplaatst.

GRENSSTEEN 295a

De grens verlaat bij GS295a de sloot. In de verte staat GP296 al te wachten.

GRENSPAAL 296

GP296 werd geplaatst bij de Zoutevaart of Grote Kreek, die vroeger doorliep tot in Overslag. In het midden van de kreek is het contactpunt tussen de gemeenten Overslag ( Nederland ), Moerbeke ( BelgiŽ ) en Wachtebeke ( BelgiŽ ). De Grote Kreek is hier een brede en diepe geul.

GRENSPAAL 297

We komen samen met de grens aan in het dorpje Overslag, een dorp dat zich bevindt aan beide kanten van de grens.  De grens wordt er afgebakend in de hoofdstraat met 4 grenspalen uit 1843 en 6 Oostenrijkse grenspalen uit 1770.  Er staat nog maar ťťn oude Oostenrijkse grenspaal op zijn oorspronkelijke plaats en dat is bij GP297 bovenop de dijk van de Zoutevaart. Er staan nog meerdere Oostenrijkse grenspalen in Overslag en omgeving, daarvoor kunt U op de kleine foto klikken.

Overslag is zeer oud. De oudste gegevens in de archieven dateren van 780. Het was een welvarend dorp van vissers en kooplieden. Het dorp lag toen via de Zoutevaart of Grote Kreek en de Honte aan de zee.  Op de plaats waar nu de grens loopt, stichtte men een handelspost. Om het binnenland te beschermen tegen overstromingen, werd de Zoutevaart afgedamd en moesten de goederen worden overgeladen.

GRENSPAAL 298

Midden in het dorp Overslag staan 2 grenspalen aan weerszijden van de weg.  Hier vlakbij staat nog een Oostenrijkse grenspaal.

Op 16/04/11 was ik hier nog eens maar nu samen met Frans Meeus en Aafko Tuin ten gelegenheid van de Thematisering Overslag, Grenzeloze tweeling.  Meer over deze dag vindt u op deze link: Thematisering Overslag

GRENSPAAL 299

Vanaf GP299 gaat de grens achter het huis door via een klein weggetje met de naam "Gebuurte".

GRENSPAAL 300

Aan het einde van het klein weggetje, gaat de grens met een hoek naar het noorden, steeds verder via de dijk van de Overslagpolder. Op dit punt werd GP300 geplaatst.

GRENSPAAL 301

Op de samenkomst van de dijk van de Overslagpolder en de dijk van de St Elooipolder, staat GP301. Nu gaat de grens helemaal rond de St Elooipolder die aan BelgiŽ toekomt.

GRENSPAAL 302

Op de hoek van dijk van de de St Elooipolder en deVarempťpolder werd GP302 geplaatst en is het contactpunt tussen de gemeenten Wachtebeke ( B), Overslag ( NL ) en Zuiddorpe ( NL ).

GRENSPAAL 303

GP303 staat helemaal verstopt opgesteld in een tuin van een Belgisch huis.  Vanuit deze grenspaal gaat de grens volgens de noordzijde van de St Elooipolder terug naar het zuidwesten. Volgens het protocol is de weg die ten noorden ligt van de dijk Nederlands en de dijk Belgisch.  Ik kwam hier het rare fenomeen tegen dat er 2 wegen ( een Belgische en een Nederlandse ) parallel lagen langs de grens en dat dat de dijk hier helemaal afgegraven is. Dijken die geen nut meer hebben, heeft men in het verleden ook steeds afgegraven.

GRENSPAAL 304

Waar de dijk van de Lippenspolder afdraait en tegen de dijk van de St Elooipolder komt, staat GP304. Hier gaat de Nederlandse weg ook over in de Belgische weg.

GRENSPAAL 305

GP305 staat aan het ( oude ) kanaal van Langelede.  Hier laten we de St Elooipolder achter ons. De "grote" sluis van Wachtebeke aan het kanaal blijft Belgisch volgens het protocol.

GRENSPAAL 306

De grens wordt gevormd door een sloot tot aan de St Franciscuspolder en is tevens het contactpunt tussen Zuiddorpe ( NL ), Wachtebeke ( B ) en Zelzate ( B ).

GRENSPAAL 307

De grens volgt de zuidzijde van de St Franciscuspolder tot GP307.  GP 307 is het contactpunt tussen de gemeenten Zelzate ( B ), Zuiddorpe ( NL ) en Sas van Gent ( NL ).

GRENSSTEEN 307a

Tussen GP307 en GP308 staan 10 grensstenen die de voornaamste hoeken aangeven langs de dijk van de Karnemelk polder. Deze lange dijk blijft onder Nederland.

De eerste steen had ik zonder de hulp van de gewezen dijkgraaf en landeigenaar van de aanpalende akker nooit gevonden. De steen stond telkens in de weg bij het betreden van zijn akker en is daarom op exact dezelfde plaats ingegraven. Om het Belgisch perceel te betreden,  moet men over de Nederlandse weg aan de noordzijde van de dijk gaan.

GRENSSTEEN 307a (zomer 2010 )

( foto Frans Meeus )

In de zomer van 2010 heeft men de steen uitgegraven en terug in de oorspronkelijke staat teruggeplaatst.

GRENSSTEEN 307a (april 2011 )

Op 16/04/11 heb ik de tussenpaal ook kunnen fotograferen.

GRENSSTEEN 307b

GS307b staat op de ontmoetingsplaats met een oude kreek.

GRENSSTEEN 307c

GS307c is gemakkelijk te vinden bij een ruilverkavelingsweg, die ook over de dijk gaat.

GRENSSTEEN 307d

GS307d duidt een hoek naar het zuidwesten aan, nog steeds de dijk volgend.

GRENSSTEEN 307e

GS307e staat op de noordoosthoek van het voormalige fort St Etienne.

GRENSSTEEN 307g

GS307f is vermoedelijk verdwenen met de aanleg van de tractaatweg, alwaar net in Nederland nog een parking aangelegd is.

GS307g staat op de zuidwesthoek het het voormalige oud fort St Etienne.

GRENSPAAL 307A

GP307A is pas geplaatst in het jaar 2000 en duidt de grens aan bij de nieuwe grensovergang bij de nieuwe tractaatweg van Zelzate naar Terneuzen.  Van deze plaatsing heb ik spijtig genoeg geen akte; U zou me er een groot plezier mee doen.

GRENSSTEEN 307h

GS307h werd geplaatst op de kruising van de dijk met "de niewe weg".

Nog verder moeten er nog twee grensstenen staan rond het voormalige Spaans fort Antoon, maar deze stenen zijn vermoedelijk verdwenen onder de opgespoten grond van de industrie terreinen tegen het kanaal Gent Terneuzen. Het fort zelf is opgegaan in de verbreding van het kanaal.

GRENSPAAL 308

GP308 staat aan het kanaal Gent Terneuzen.  Deze grenspaal is verplaatst ten opzichte van zijn oorspronkelijke plaats door de verbreding van het kanaal.

GRENSPAAL 309

(klik op foto voor vervolg)

Terug naar : map grenspalen BelgiŽ-Nederland

Terug naar : start pagina