GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND

Deel 36 Grenspaal 283 tot en met Grenspaal292

In dit stukje grens komen we in Stekene en vinden we twee stokoude Oostenrijkse grensstenen.  Wat verder komen we in Koewacht, een grensdorp dat door de grens in twee wordt gesneden. Tenslotte komen we aan in het krekengebied en staan de grenspalen in een schitterende omgeving.

PLATTEGROND

GRENSPAAL 283

Bij GP283 verlaat de grens de Hellestraat en gaat de grens naar het westen volgens de sloot " Watergang" genoemd.

Hier vond ik een stokoude Oostenrijkse grenssteen uit 1720.  Deze steen duidde de grens aan tussen het Waasland en het Hulsterambacht.  Deze steen is hier geplaatst op 23/04/93. Het Oostenrijkse gebied werd aangeduid met 's KEY.E. CONIN Bodem, een afkorting van des keizers en konings bodem. De Oostenrijkse keizer was ook koning van Hongarije. Aan de kant van de Republiek stond kortweg STAET BODEM.

GRENSPAAL 284

De Watergang vormt de grens tot aan de Kemelstraat.  Daar werd GP284 geplaatst.  Hier vond ik nog een stokoude Oostenrijkse grenssteen.  Meer uitleg over de Oostenrijkse grensstenen te Stekene als u klikt op de kleine foto.

GRENSPAAL 285

GP285 staat op het kruispunt van de Kemelstraat en de Vogelzangstraat. Op dit kruispunt in het midden van de weg bevindt zich nog een oude grenspaal onder het wegdek.

GRENSPAAL 286

GP286 staat op het kruispunt van de Kemelstraat en de Korenaarstraat ( nu Lekestraat ).

GRENSPAAL 287

De grens volgt de Korenaarstraat ( Lekestraat ) en de Oudestraat om uit te komen in het gehucht "Drie Hoefijzers. GP287 werd geplaatst op het contactpunt tussen de gemeenten Stekene ( B ), Sint Jansteen ( NL ) en Koewacht ( NL ). Hier staan op een grensweggetje wat achterin het gehucht Drie Hoefijzers enkele Belgische huizen die enkel wegenis hebben via Nederland.

GRENSSTEEN 287a

De grens gaat verder volgens een sloot aan de zuidzijde van de Oude Polderstraat. Deze sloot maakt nogal wat bochten.

GS287a werd geplaatst aan de kruising met de Heistraat.

GRENSSTEEN 287b

GS287b staat waar voornoemde sloot een haakse bocht naar het noorden maakt.

GRENSPAAL 288

GP288 werd geplaatst aan voornoemde sloot bij een stenen heul. Aan de overkant van de weg ( Nederland ) zijn nog plassen in een soort stervorm.  Zijn dit ook nog restanten van een fort uit de Tachtigjarige Oorlog ?

GRENSPAAL 289

GP289 staat achter een frietkot in het centrum van Koewacht aan de weg van Stekene naar Koewacht.  Deze grenspaal duidt tevens het contactpunt aan tussen de gemeenten Koewacht ( NL ), Stekene ( B ) en Moerbeke ( B ).Het Belgische gehucht Koewacht bestaat dus uit twee gemeenten.

Koewacht is een betrekkelijk jong dorp. De naam moet reeds voor 1590 bestaan hebben gezien de opdracht in 1590 hier een fort te bouwen (Fort Masereels).De plaats wordt genoemd in een stuk uit 1590 waarin wordt opgemerkt: "er moet haast gemaakt worden met het fort Masereels, anders genoemd de Koewagt".  Er bestaat een kaart die de toestand aangeeft van na de Vrede van Munster in 1648 waarop de plaats Koyewert voorkomt, wat zoveel als Koeiewaard kan betekenen. Door de vele overstromingen (door natuur of de mens!) zullen de koeien een zekere mate van bewaking nodig gehad hebben. Dus het toponiem Koewacht kan inhouden: een waard is een laaggelegen land aan een rivier waarop koeien kunnen grazen. Het vee werd via de Koestraat naar de polders gebracht en bij hoog water naar hooggelegen plaatsen gedreven. Een hooggelegen plaats was bijv. op een zandrug, de koeien werden hier "gewacht" en het ligt voor de hand dat de naam zo ontstaan is.
 

GRENSSTEEN 289a

Midden in het centrum van Koewacht staan 2 grensstenen die hoeken in de grens weergeven langs enkele gevels van huizen.

GRENSSTEEN 289b

Oppassen dat je er niet met je auto tegen rijdt !!!!

Van hieruit gaat de grens dwars tussen enkele huizen naar het westen. ( Volgens het protocol via een gevel, een heg en vervolgens via  een sloot.

GRENSPAAL 290

GP290 werd geplaatst op de oude dijk van de Karnemelkpolder.

GRENSPAAL 291

De grens volgt aanvankelijk een afwateringssloot naar het Pereboomsgat en daarna het midden van het Pereboomsgat. Het Pereboomsgat is een grote kreek ( restant van een zeearm ).Ter hoogte van GP291 was vroeger een stenen bruggetje over de kreek. Nu is er hier nog steeds een pittoresk kasseiweggetje.

GRENSPAAL 292

De grens volgt nog steeds de kreek " Pereboomsgat" die steeds breder wordt. De kreken die vroeger in open verbinding stonden met de zee waren belangrijke transport- en oorlogswegen tussen de verschillende forten.  De kreek is later afgedamd ter bescherming van het achterland. Aan Belgische kant heb je nu nog restanten van de kreek en aan Nederlandse kant is door latere droogleggingen de Moerspuipolder onstaan.  Op de dijk van de Moerspuipolder is ongeveer in het midden GP292 geplaatst. In oktober 2004 was de dijk beplant met populieren en waren de andere dijken rond de Moerspuipolder mooie groene linten in het landschap; in februari 2005 was ik getuige van een ware kaalslag op het Nederlandse gedeelte van de dijk. Deze paal is in 1997 gestolen geweest. Men had de paal afgezaagd. De paal is bij een douane controle gevonden in Roosendaal. De paal was teveel beschadigd om terug te plaatsen. Wanneer men juist de nieuwe paal gezet heeft, weet ik niet. 

GRENSSTEEN 292a

(klik op foto voor vervolg)

Terug naar : map grenspalen BelgiŽ-Nederland

Terug naar : start pagina