GRENSMARKERINGEN IN EN ROND BAARLE

DE RETHSE AKKERS BAARLE HERTOG ( enclave H2 )

We bevinden ons hier ten oosten van het dorp aan de lokale weg  De Visweg. De Belgische enclaves H1 en H2 komen hier op één punt aan elkaar.  Zoiets noemt men een vaktermen een quadripoint.  Een quadripoint van vier verschillende landen bestaat vandaag niet meer in de wereld.  Met twee verschillende landen zijn er verschillende. In het geval dat twee landen de grenzen kruisen, noemt men desgevallend ook een boundary cross.  In Europa zijn er zo twee; één in Baarle ( België-Nederland ) en één in Jungholz ( Oostenrijk-Duitsland ).

De grenzen situeren zich tussen de verschillende akkerpercelen.  Baarle Hertog-Nassau maakt van dit punt niet een toeristisch punt zoals andere opmerkelijke zaken in het dorp.  Een simpele doch zware  ijzeren buis. markeert hier het viergrenzenpunt of quadripoint. Een eerste grens komt van over het midden de foto doorheen de bieten met en paar verspringingen naar de grenspaal. Links is Baarle Nassau, rechts is Baarle Hertog, enclave H1.

We draaien kloksgewijs rond de grenspaal. Zicht op de enclave H1 die hier een punt maakt tot de grenspaal.

Zicht op het quadripoint en de grenslijn tussen de Belgische enclave H1 van Hertog ( bieten ) en de Nederlands gemeente Nassau ( mais ( met onkruid )).

Zicht op de grenslijn tussen het Nederlandse Baarle Nassau links ( mais met onkruid ) en de Belgische enclave H2 rechts ( mais zonder onkruid ).

Mooi beeld op de grenspaal en de Belgische enclave H2 van Baarle Hertog.

Grenslijn tussen de Belgische enclave H2 links ( mais ) en Baarle Nassau rechts ( bieten )

bron onderstaand plan : http://groups.yahoo.com/group/grenspalen/files/Baarle-kadasterkaarten/

Terug naar: grensmarkeringen Baarle

Terug naar : start pagina