OUDE GRENSPALEN

Akense Adelaarstenen    Grenzmarkierung steine an der Grenze des Reichstaates Aachen

Deze verzameling grensstenen heb ik vooral te danken aan mijn collega's van de grenspalengroep.    De stenen die staan op de staatsgrenzen met België en Nederland wist ik al langer staan tijdens zoektochten naar de grenspalen aldaar.  Voor de Drieherensteen en de stenen in Duitsland heb ik veel hulp gehad van Hans Hermans, Karl en Sophia Habets en Jannis Deeleman. Voor de geschiedenis van de stenen kunt u terecht op de site van mijn collega Jannis.

Historie         

Kaart

Adelaarstenen Vrije Rijksstad Aken, 1 - 20)

Indien u nog zulke stenen weet staan, zou u me een groot plezier doen een mailtje naar mij te sturen met de plaatsbeschrijving ervan.  Oorspronkelijk zijn er 75 geplaatst geweest op de grenzen van de Vrije Rijkstaat Aken.  Velen zijn waarschijnlijk verdwenen maar ik vermoed dat er nog stenen ergens staan te pronken in privé tuinen of misschien ergens godverlaten in een bos.                                    

Si vous savez encore des autres bornes- pierres comme ceux-ci , voulez-vous faire un email à moi avec une description.. Il y ont placées 75 bornes - pierres en 1450. Plusieurs sont disparues mais je pense qu'il y en a encore dans des jardins privé ou quelque part dans une bois.

Sie würden mir ein grosses Vergnügen machen, falls Sie wüssten, wo sich noch derartige Steine befinden, und mir darüber Bescheid sagen könnten.
Damals wurden etwa 75 deratige Grenzmarkierungsteine an der Grenze des Reichstaates Achen errichtet. Viele davon sind wahrscheinlich einfach verschwunden, aber es läss sich fast vorhersagen, dass doch noch einige erhalten geblieben sind und den Weg in Privatbesitz als Gartenausschmuck gefunden haben dürften, oder vielleicht ganz verloren im Wald hinterblieben sind.
Ihre Hilfeleistung für die Archivierung dieser historischen Steine wäre mit einer E-Mail-Meldung der genauen Ortsangabe  und Wegbeschreibung an die obige Adresse bereits geleistet.
Mit herzlichstem Dank und freundlichen Grüssen,

 

Hieronder vindt U het resultaat van lange speurtochten. Berichten van Hans Hermans die me enorm geholpen hebben met de speurtochten en die me ook voorzien hebben van informatie over de stenen, heb ik in het blauw vermeld.  Verschillende stenen             ( voornamelijk aan de oostkant van Aken ) heb ik samen met Jannis Deeleman gevonden op 30/04/06.

1/Weiden hoeve Adenau

In een buitenwijk van Aken, Weiden, in de Haupstrasse is de oude boerenhoeve Adenau omgebouwd tot appartementjes. Juist voorbij de grote ingangspoort die uitkomt op de binnenplaats vonden we deze prachtige steen.

2/Weiden Jülichstrasse

Juist voor de hoeve Adenau is een pleintje en daar vonden we dit prachtig exemplaar. Deze steen is uitzonderlijk plat van vorm.

3/Prunkweg

Deze steen is ingemetseld in een tuinmuur bij een huis in de Prunkweg 19 in Verlautenheide-Aken.

4/Niederfortbachstrasse

Deze steen is te vinden op het buitenterras van Restaurant Biergarten Grieff, Niederforstbachstrasse 75 in Brand-Aken

De vindplaats van Adelaarsteen nummer 4, in de Biergarten van Café Grieff in Brand-Aken, is niet mijn verdienste.  Ik heb er vaak naar gezocht maar het was de heer Dietmar Kottmann, ( Gerichtsdirektor der Stadt Aachen),  die mij op het goede been zette. Hij ontdekte die steen toen hij bij Grieff was en hoorde bij die gelegenheid dat die steen niet op zijn oorspronkelijke plek staat, maar waarschijnlijk afkomstig is uit Orsbach (in de buurt van mijn woonplaats Bocholtz).  Iemand die over een oorspronkelijk grensstenenregister van landmeter Copso beschikt, kan in Orsbach de vlek "Dassenkuhl" vinden.( Hans Hermans)

5/Oberforstbachstrasse

Adelaarsteen  5  staat in Oberforstbach  (ten zuidwesten van Niederforstbach). Op oude kaarten staat "Dorfstrasse", op de nieuwe "Oberforstbacherstrasse".De adelaarsteen staat rechts van de huisdeur met nummer  356. Op de huisdeur in witte krijtletters:   20CMB06.  Dus  CMB tussen het jaartal 2006. Het huis is gebouwd uit bruine carboonzandsteen, waarschijnlijk dezelfde steensoort die ook voor adelaarsteen nummer 5 gebruikt werd.  In sommige registers lezen wij dat de adelaarsteen uit "Tertiairkwartsiet" is. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk, omdat Tertiairkwartsiet oostelijk en zuidelijk van Aken nergens dagzoomt. Waarom zou men hier Tertiairkwartsiet (tertiaire zandsteen) gebruiken, als Carboonzandsteen voor het oprapen ligt. In de omgeving zijn diverse steengroeven, waar ook Carboonkalksteen  (Arduin, Hardsteen, Dorpelsteen, Blauwsteen = allemaal synoniemen) aan de oppervlakte komt.  Dit wordt ook wel 'dagzomen' genoemd. Met aan pertinentie grenzende waarschijnlijkheid, mogen we concluderen dat voor de vervaardiging van de adelaarstenen van Aken vier steensoorten gebruikt werden:  Uit het Carboon (Hoofdtijdperk Paleozoicum)  Carboonzandsteen en  Carboonkalksteen; Uit de Krijtperiode (Hoofdtijdperk Mesozoicum) Secundaire Zandsteen; Uit het Oligocene tijdvak (Hoofdtijdperk Kenozoicum) Tertiaire Zandsteen. Tot het jaar 2000 werd in Aken geen  adelaarsteen  microscopisch onderzocht. Of de afgelopen zes jaar onderzoek werd verricht naar de geologische ouderdom van adelaarstenen waag ik te betwijfelen.  ( Hans Hermans)

6/Königsberg

 

Voor deze steen moesten we een heel eind steil naar boven, boven op de Königsberg ( 310m.). Het was echter wel de moeite want de steenkapper die deze adelaar heeft gebeeldhouwd, was een ware kunstenaar.  De adelaar is met ware verfijning afgebeeld.

7/Grenzhoff I

Te vinden in de Eupenersrasse 386 te Aken. Op het binnenplein van de grootste herenhoeve Grenzhoff bevinden zich twee stenen.

Er wordt wel eens gevraagd:  Waarom staan de Adelaarstenen met de nummers:
6,  9,  14  en 15  (HH) op één lijn, terwijl de Adelaarstenen met de nummer  7 en 8
apart staan.
De eerste genoemde Adelaarstenen bevinden zich op de historische grens tussen het graafschap Limburg en de Vrije Rijksstad Aken. In sommige boeken wordt Limburg ook wel hertogdom genoemd, maar de hertogelijke waardigheid werd niet door de keizer erkend. De eerste echte hertog van Limburg was feitelijk Willem I, toen hij in 1815 koning der Nederlanden werd.
De zogenaamde "Limburglijn" in het bos van Aken had een politieke functie tot 1611. De Adelaarstenen die hier staan zijn meestal uit die tijd of een paar jaartjes ouder.
De Adelaarstenen met de nummers 7 en 8 die op de binnenhof van de Grenzhof staan, horen daar feitelijk niet thuis. Toen in het bos stenen in de 'weg' stonden heeft de toenmalige eigenaar zich de vrijheid genomen om twee stenen (nr. 7 en nr. 8) op zijn erf te plaatsen. ( Hans Hermans)

8/Grenzhoff II

9/Steinknipp

Sommigen hebben moeite om de Adelaatsteen nummer 9 (HH)  "Steinknipp"
te vinden.  Ligt trouwens niet naast de door de Amerikanen gedetoneerde  "Pelzerturm", maar aan een rest van de "Kleine Landgreppel".  Goed te bereiken via een paadje vanaf de Duesbergweg.( Hans Hermans)

10/Walhorn I

De stenen met  nummer  10 tot en met 13, staan niet op de Limburglijn  (Verdrag 20 april 1611 volgens Villa-Vallis blz. 45)  maar op de huidige politieke grens tusssen de Bondsrepubliek en Belgie. Deze Adelaarstenen (10 t/m 13) zijn in ieder geval geplaatst na 1611 en zijn gemakkelijk te vinden, omdat ze in de buurt van de genummerde politieke grensstenen staan tussen D en B. 
Adelaarsteen nr. 10 is slechts  47 cm hoog,  35 br. en 34 cm diep.  In vergelijking met andere Adelaarstenen, zouden we dit een "maandagsteen" kunnen noemen...    De steenhouwer vond vijf veren voor de linkervleugel en slechts drie veren voor de rechtervleugel meer dan voldoende. Maar de kop kijkt naar rechts, - en dat is in ieder geval in de goede richting.
De steen is uit Carboonkalksteen (blauwsteen), een steensoort uit het Primair, die zowel in het Duitse, alsook in het Belgische grensgebied op veel plaatsen dagzoomt. Adelaar 10 staat bij de politieke steen D/B nummer  964( Hans Hermans)

11/Walhorn II

Met "Adelaar" nr. 11 (HH) bevinden we ons op de politieke grens tussen Aken (D) en Hauset (B).
Op deze grens bevinden zich 3 (drie) complete Adelaarstenen  (10, 11 en 12)  en een gehavende steen met nr. 13.
Adelaarsteen met nr. 11 is gemakkelijk te vinden; bevindt zich bij de politieke steen nr. 965.
Het is niet de mooiste Adelaarsteen, maar de steenhouwer werkte perfect. 
De adelaar heeft links en rechts 7 (zeven) veren en wat ook belangrijk is; hij kijkt naar rechts.
Bij oude verweerde stenen is dat soms zeer moeilijk te zien, omdat de nekkuif soms als snavel beschouwd wordt. ( Hans Hermans)

12/Walhorn III

Ook Adelaarsteen met nummer 12 (HH) staat aan de zuidkant van Aken.
Is gemakkelijk te vinden, immers in de buurt staat de politieke steen D/B nr. 969.
Deze Adelaarsteen staat met het wapen (Adelaar) naar Aken gekeerd.
Volgens de heer Muellejans van de Rheinischer Verein fuer Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Regionalverband Euregio-Aachen, is dit de goede manier.
Sommige stenen dragen het wapen aan de verkeerde kant. Het zou kunnen dat die stenen ooit verplaatst werden.
Voor de ware liefhebber:    Toponiem:    Wildenborn (metathesis van "Wilde Bron")
                                       Afmetingen:    82 h x 31 br x 30 cm diep.
                                       Steensoort:    Carboonkalksteen
                                       De Adelaar kijkt naar rechts  (goed zo !)
                                       R-vleugel  5 (vijf) veren     (ideaal = 7)
                                       L-vleugel   5 (vijf) veren     (ideaal = 7)   ( Hans Hermans)

13/Walhorn III

De Adelaarsteen met nummer 13 (HH) is erg beschadigd.
Waarschijnlijk heeft ooit iemand geprobeerd om met een steenbeitel de adelaar los te splijten, want een hele steen op de schouder nemen is echt te moeilijk. De "krallen" en de staart van de Adelaar zijn bewaard gebleven, maar voor de rest stelt de steen niks  voor.
De plek waar ie staat wordt aan Duitse zijde  "Clootsberg" en aan de Belgische kant "Wolfsheide". genoemd.
De steen is uit Carboonkalksteen  (Blauwsteen)  H  49 cm x B  37 cm x D  27 cm
Voor de rest valt over een steen met nummer dertien, niet veel te vertellen.
Hoe oud de grens is, weten zelfs de heemkundigen van Aken niet.
De grens werd weliswaar in het begin van de 20e eeuw gedocumenteerd, maar toen bestond zij al een drie- of  viertal eeuwen. Het is in ieder geval niet de grens tussen de Vrije Rijksstad Aken en het graafschap Limburg. Die grens lag bij de Adelaarstenen met de nummers  6 (HH) en 9 (HH). ( Hans Hermans)

Walhorn IV

Over het wel en wee van deze steen is men het nog niet helemaal eens.  De steen staat in dezelfde lijn als de 4 vorige stenen. De bewerkingen aan de zijkanten zijn dezelfde als nrs 10, 12 en 13.  Men zou dus durven stellen dat het om een adelaarsteen gaat, alleen is de adelaar verdwenen.  We hebben de steen wat verder uitgegraven, doch géén adelaar te zien, onthoofd ?

14/Lütticherstrasse

Aan de Luetticherstrasse huisnummer 517 staat tussen een haag de Adelaarsteen nr. 14 (HH).
Deze Adelaarsteen is gemakkelijk te vinden, ook al, omdat hij vrij groot is. 106 cm x 42 cm x 31 cm
Het materiaal is Carboonkalksteen (blauwsteen). 
Bij Adelaarsteen nr. 14 (HH) staat een kleine steen met de tekst:  Naar links 'Stadt Aachen', naar rechts 'Provinz'.
Pruisen gebruikte het begrip Provinz, maar tegenwoordig spreken we over Bundesländer.  (Hans Hermans)

15/Preuswald

Met Adelaarsteen nummer 15 (HH) bevinden we ons aan de westzijde van Aken. Volgens heemkundigen uit Aken stond deze steen vroeger bij de Agatha-Eiche. Waarom de zware steen verplaatst werd is onduidelijk. Het vreemde is, dat de plek waar ie nu staat, ook Agatha-Eiche genoemd wordt. Een beetje verwarrend.
Volgens heemkundigen is deze Adelaarsteen uit Tertiaire zandsteen. Maar we bevinden ons hier in het van oudsher bekende  "La Foret Pireuse", waar geen tertiaire zandsteen te vinden is. Op sommige historische stenen op de Bourgondische grenslinie staat de naam "Preuse".  Het bos is zeer stenig en wordt door geologen ook wel vuursteeneluvium genoemd. Dat is grond uit het Secundaire tijdvak. De naam Pireus of Preus (stenig) is zeer terecht. Een tijd lang werd hier in de buurt vuursteen afgegraven om er chamotte van te maken.
Om aan de weet te komen waaruit de Adelaarstenen bestaan, zou een paar gram onder de micrscoop gelegd moeten worden.
De steen is  72 cm hoog x 50 cm breed x 45 cm diep.
Zoals gebruikelijk kijkt de Adelaar naar rechts.
Vreemd is, dat zijn rechtervleugel uit 6 veren en zijn linkervleugel uit 5 veren bestaat.
Hij is heel gemakkelijk te vinden, staat in de buurt van de politieke B/D grenssteen 1018, aan de Moresneterweg, die ook Bittweg of Pilgerweg (Bidweg of Pelgrimsweg) genoemd wordt. Op sommige bomen zien we een afbeeldign van een schelp: Deze weg maakt deel uit van een pelgrimsroute naar Compostela. In engere zin is het een bosweg tussen Aken en Moresnet-Kapelle.  Pelgrims uit de St. Jacobusparochie in Aken trekken ook nu nog iedere woensdag,  biddend,  van Aken naar het pelgrimsoord Moresnet.
In Moresnet-Kapelle (thans verfranst tot Chapelle) , bevindt zich een prachtige Kruisweg, die thans Calvaire genoemd wordt. Het is vreemd dat de plaatsen Hergenrath en Neu-Moresnet Duits georienteerd zijn, terwijl Oud Moresnet (hoge spoorbrug) en Moresnet-Chapelle iets meer Waals georienteerd zijn. Dit is dus de enige Adelaarsteen die een vleugje Waalse esprit heeft. ( Hans Hermans)

16/Vaalserberg

Nummer 16 op de Vaalserberg in Vaals is gemakkelijk te vinden, hij staat ruim honderd meter oostelijk van de Wilhelminatoren.  Hij staat in de buurt van de politieke grenssteen D/NL  met nr. 193 H
De plek waar die steen staat werd reeds in de registers van Copso "Schorenkopf" genoemd. De steen stond vroeger op een van de wallen (schoor) van de defensieve Landgraben. Deze steen is volgens de Duitse geschriften uit  "Tertiairkwartsiet" . Maar ook daar zet ik vraagtekens bij.   Het is een flinke steen  130 cm hoog x 60 cm x 30 cm. (aan de basis). Hij heeft zeven veren per vleugel.  ( Hans Hermans)

17/Vaals

Adelaarsteen nummer 17 (HH)  bevindt zich bij het eerste huis in de Akenerstraat in Vaals.
Tussen deze Adelaarsteen en de politieke grenssteen met nummer  196 staat een klein wachthuisje.   Heel toetreffelijk wordt deze plaats in Vaals  "Kleng Wach" (Kleine Wacht) genoemd.
In Vaals staan we in de Akenerstraat huisnummer 2, in Vaalser Quartier (D)  is hier het einde van de Alte Vaalser Strasse met huisnummer 119. (Hans Hermans)

Aan de andere kant van het wachthuisje staat grenspaal 196 tussen Nederland en Duitsland.

18/Lemiers

Deze Steen staat tegen het kerkje in Lemiers bij Vaals ( NL ).   Waarschijnlijk is deze steen uit Teriaire Zandsteen.  Het gebeurt nog wel eens dat op de Schneeberg of in de omgeving van Orsbach, een boer met zijn ploegschaar onzacht met een tertiaire zandsteen in aanraking komt. Er is maar een remedie:  uitgraven. 
Een paar decennia geleden had Maastricht de brutaliteit om in de buurt van Orsbach tientallen zandsteenbrokken te stelen.  Aken eiste terecht, dat Maastricht het gestolen goed terug moest geven, maar onze Limburgse hoofdstad heeft die belofte slechts gedeeltelijk ingelost.
Terug naar de Adelaarsteen nr. 18
Afmetingen:   92 cm hoog x 60 cm lang x 30 cm diep.
De steenhouwer heeft goed werk verricht: aan iedere vleugel tien veren. (Hans Hermans)

19/Mamelis

Ook Adelaarsteen nr. 19 (HH) staat in de buurt van de Selzerbeek  (Senserbach).
Hier ligt het gehucht Mamelis.bij Vaals ( NL ). De adelaar is nauwelijks te zien.  Grensstenen die bij een beek stonden, werden midden in de beek geplaatst. Als zo'n steen om viel had ie veel te lijden van gruis en zand. . De steen werd als het ware gepolijst, waaardoor de beeldenaar mettertijd verloren ging.
Hij leunt nu als het ware tegen de politieke grenssteen D/NL met nummer 201.  Hier ligt de politieke grens midden in de Selzerbeek, zodat aan de overkant van de beek nog een grenszuil staat met nummer 201.
Volgens Copso stonden hier vroeger (ook) twee Adelaarstenen. 
De steen, uit Tertiaire zandsteen,  die er nu nog staat is erg verweerd.
De afmetingen:   70 cm hoog x 40 cm breed x 24 cm diep.( Hans Hermans )

20/Drieherensteen Avantis

Van verschillende kanten werd mij gevraagd: Waarom staat op iedere Adelaarsteen een andere adelaar.
Het antwoord is vrij simpel.  De Adelaarstenen werden NIET in een atelier volgens exempel gehouwen, maar ter plekke naar en volgens de smaak van de steenhouwer.  Waarschijnlijk werd dan ook de steensoort gebruikt, die in de buurt dagzoomt. Daarom vinden we ten oosten en ten zuiden van Aken redelijk veel Adelaarstenen uit Carboonkalk  (blauwsteen).
De adelaarstenen  15, 16, 18 en 19, respectievelijk Bidweg, Sjoreskop, Oud Lemiers en Mamelis, zijn zonder uitzondering uit Tertiairkwartsiet. De mammifere driehoekssteen (nr. 20)  Avantis is een kwartsietsteen, maar van een heel andere samenstelling. Voor dat bijzonder punt (buurman Spanje !) heeft Aken toen ook een heel bijzondere steen gekozen. Er zijn Adelaarstenen met drie veren per vleugel, maar ook met zeven veren. Waarschijnlijk was de steenhouwer niet aan een bepaald model gebonden

Adelaarsteen nr. 20 (HH) is tevens de laatste in een reeks van twintig historische adelaarstenen die we de afgelopen twintig dagen bezocht en beschreven hebben.

Het is een steen die aan de rand van het Industriepark Avantis, maar omgekeerd evenredig midden in de belangstelling staat.
Waar nu Avantis ligt, was ruim tien jaar geleden een groot landbouwareaal, met de voor die stiel noodzakelijke infrastructuur. Met financiele steun van de EU (toen nog EG), werd Avantis Business Park uit de grond gestampt. Door reusachtige grondverplaatsingen verdwenen de landbouwwegen en ontstond een netwerk van toekomstige verkeerswegen.  Tot de verdwenen wegen behoort ook de "Heerenpaalsweg" .  Vanaf de politieke grensteen D/NL 212 voerde hij linea recta naar grenssteen D/NL 213. En op die plek bevond zich vele eeuwen een Drielandenpunt tussen aanvankelijk Limburg, Gulik en Vrije Rijksstad Aken. Oostelijk bleef het tot 1795 Gulik en Aken, maar aan de westelijke zijde veranderde Limburg in Brabant. 1394 heersten er de heren van Bourgondie, 1482 die van Habsburg, 1555 hadden de Spanjaarden het voor het zeggen maar die werden in 1713 (alweer) opgevolgd door de Oostenrijkers die in 1794 het veld (letterlijk en figuurlijk) moesten ruimen voor de Fransen. Die maakten een einde aan Heerlijkheidjes en Vrije Staatjes.
Het Drielandenpunt was voor de Vrije Rijksstad van groot belang, want zelfs Keulen, door de jaren heen de grote concurrent van Aken, kon niet pochen met exotische Spaanse buren.
Voor Aken was het klaarblijkelijk van groot belang bij dit Drielandenpunt een speciale steen te plaatsen.  Zijn de andere stenen gewoon rechthoekig van vorm en gehouwen in carboon- of zandsteen, bij de Drieherensteen is dat anders.  Deze steen is, zoals de foto duidelijk laat zien uit  "Grèss mamellefèr" en dat betekent dat de zandsteen  een uiervormige expressie vertoont. In Duitsland heeft de steensoort geen speciale naam.
De steen komt van ver, want hier in de buurt bevindt zich geen groeve waar deze grillig gevormde kwartsiet gedolven kan worden. Misschien komt hij uit Lichtenbusch, waar zich de bronnen van de Geul bevinden. Maar dat is een hypothese.
Naast het materiaal is ook de vorm van de steen heel bijzonder.  Het is een triagonale steen of om een gewoon woord te gebruiken:  prisma-vormig.  Gaan we van de veronderstelling uit dat, zoals te doen gebruikelijk, de beeldenaar naar Aken gericht was, dan mat de naar Aken gerichte triagonale kant 55 cm, de naar Limburg/Spanje/Oostenrijk gerichte zijde 45 cm en naar Gulik slechts 25 cm.
De hoogte van deze Adelaarsteen bedraagt  85 cm.
Ik schreef reeds eerder dat de infrastructuur drastisch veranderde.  Bij de bouw van het bedrijfsgebouw Centipedes (Avantis), daar waar ooit het Drielandenpunt was, werd veel grond verplaatst.  Die grond was nodig om elders op het grote terrein wegen en rotondes aan te leggen.
Of bij die gelegenheid de Drieherensteen van de bouwkuil (Centipedes) naar het fundament van een
te bouwen rotonde getransporteerd werd, weet ik niet.  Zij die het (wel) weten hullen zich in stilzwijgen, want het was waarschijnlijk de bedoeling dat de steen niet onder de rotonde zou verdwijnen, maar in een priveetuin terecht zou komen. (Bedoeld wordt de rotonde die 300 meter oostelijk van het Wegrestaurant Langveld bij grenssteen 210B ligt  en op historische kaarten ook wel  "Schley" genoemd wordt.)
De wegwerker had de steen keurig aan de kant gelegd, in de nabijheid van een op- / afrit van de Autosnelweg A76/E314.  Hij had er niet mee gerekend, dat ik op zaterdag 15 april 2000 rond de klok van 17 uur een wandeling maakte naar het parkeerterrein Tienbaan van de A76.  Hij had er zeker niet op gerekend dat ik tussen puin en plaggen zijn heel bijzondere steen zou vinden. Toen ik de plaggen opzij legde zag ik een gestileerde adelaar, kenmerkend voor grensstenen van de Vrije Rijksstad.
Ik heb toen meteen leden van Duitse heemkundeverenigingen telefonisch in kennis gesteld. Maar toen de Adelaarsteen er op maandag 17 april nog steeds lag en de kans op diefstal niet ondenkbaar was heb ik  manager Han Hardy  van Avantis verzocht de steen in veiligheid te brengen.
Omdat de Duitse heemdekundevrienden geen belangstelling toonden, werd de Adelaarsteen een paar weken later naar het Archeologisch Bodemdepot van de Provincie Limburg in Maastricht vervoerd.
Natuurlijk geen ideale plek voor zo'n bijzondere steen, zodat Heemkundevereniging "De Bongard" uit Simpelveld-Bocholtz, zich sterk maakte de steen een nieuwe plaats te geven. Vreemd genoeg begon toen ook het getouwtrek door anderen:
De conservator van het Thermenmuseum te Heerlen adviseerde de Provincie de steen niet buiten te plaatsen.  In een 'museum' zou dan de beste optie zijn (...)
Dat vond ook de beheerder van het Zoll-Museum in Horbach.  Als de steen dan toch in een museum terecht komt, kan hij ook in het Zoll-Museum komen (...)
Gelukkig is deze Adelaarsteen niet in een stoffig museum terecht gekomen, maar werd ie  dank zij het initiatief van De Bongard,  met enig feestelijk vertoon op 21 mei 2003 onthuld op een speciaal voor dat doel gecreeerde plek in de buurt van de politiek grenssteen met nummer 212.
Bij die steen staat ook een tekstbordje met voor de voorbijganger nuttige informatie. Het was de oorspronkelijke opzet van Heemkundevereniging De Bongard om er een tweetalig tekstbord te plaatsen, maar de Duitse heemkundevrienden wilden nog even bedenktijd.  In mijn archief bevinden zich thans (2006) acht verschillende Duitstalige versies.  De Heimatfreunde des Heydener Laendchens (ooit Land van Gulik) huldigen een andere omschrijving dan die van de Laurensberger Heimatfreunde (ooit  Vrije Stad Aken). De 'Heydener' houden vast aan het Drielandenpunt, maar de 'Laurensberger'  willen het substantief  "Dreiherrenstein"  liever niet vermelden, want een driehoekige steen hoeft immers niet te betekenen dat het een drielandensteen was (...)   Deutsche Gruendlichkeit is soms nuttig, maar kan ook 'pijn' doen. 
 
 Baneheide

Vanaf de steen te Mamelis ben ik langs de grens en langs een holle weg omhoog gegaan naar de grenssteen 201A tussen Duitsland en Nederland. Daar niet ver vandaan vond ik deze steen. ( tip van Henk Sonnemans ) Deze steen is echter geen adelaar steen maar wel een zeer bijzondere. Deze steen duidt het contactpunt aan tussen Wittem, Vaals en Aken.

Na de 80 j. Oorlog (1648) was hier nog geen vrede. Het duurde nog tot 1661 bij het Verdrag van Munster en Westfaalse Vrede.
Toen werd het zuiden van huidig Nederlands Limburg een lappendeken.  Vaals, Gulpen, Valkenburg en Heerlen, waren Staatse lapjes.  Kerkrade, Simpelveld, Bocholtz, Oud Valkenburg waren Spaanse lapjes.  Daartussen nog veel heerlijkheidjes en Duitse gebieden. B.v. Wittem/Eys was een graafschap van het Duitse Rijk.  Via de  KARSJTRAOT  (Karstraat) had Wittem/Eys een vebinding met Aken (ook Vrije Stad van het duitse Rijk.)
Feitelijk was het een pseudo-drielandenpunt. Want Rijksduits Wittem en Rijksduits Aken mogen we niet als twee afzonderelijke landen beschouwen.
Ik denk dat het een bijzondere steen is, maar denk tevens dat het geen Adelaarsteen was. (is).( Hans Hermans )

 

Terug naar : start pagina